Nymfa a setkání

28. června 2018 v 14:57 | Kira |  Nymfa
Tyčil se nad ní jako maják, který spatříš, než se tvá loď rozbije o ostrý skalní hřbet. Nádherný pohled na poslední zbytek hořké naděje. V jeho očích se zračilo překvapení s jakousi chamtivou touhou. Usmál se na ni a jí se sevřel žaludek neznámou emocí.
"Tak tady tě máme." zešeptal a prsty jí zajel do vlasů. Jeho dotek byl tak elektrizující, až sebou mírně zachvěla.
"Nech mě být." řekla tiše, i když ji k sobě táhl jako magnet. Vzpomněla si na kovové sevření jeho rukou a vzrušení ji opustilo.
Jeho zubatý úsměv se roztáhl do záhadné šíře. Líbilo se mu, že má strach.
"Ale notak, ty moje princezno." zašeptal jí do ucha a z jeho dechu byl cítit pach tabáku. Snažila se odtáhnout jeho ruku od svých vlasů, ale on jí druhou chytil kolem pasu a přitáhl k sobě. Zatahal ji za vlasy, až jí v očích vyrašily slzy.
"Podívej se na mě a řekni mi, že už mě nechceš" vyjel výhružně a bolestivě jí sevřel ňadro. Přitiskl se na ni a drtil její břicho neoblomnou tvrdostí svého údu. Byl naprosto rozčarovaný. Viděla v jeho očích přímo nadpozemské rozrušení.
"Nejsem jenom věc, ty hajzle." zavrčela na něj s nenávistí v hlase. Po noci strávené u Krásky jí došlo, jak by měla doopravdy vypadat láska. Prosila všechny bohy a démony, aby jí poslali nějakého zachránce, ale ulice byla prázdná jako vyhlídky její brzké budoucnosti.
V pánovi se něco přepnulo. Úchylný úsměv vystřídala kamenná tvář. V očích se mu chladně zalesklo.
"Cos to řekla?!" zvolal a chytil ji pod krkem v pevném sevření. Nymfa mlčela.
"COS TO ŘEKLA?!" zařval a oběma rukama ji zvedl do vzduchu. Nymfa sípavě zalapala po dechu a začala kopat do prázdna.
"Ty hajzle," křičela na něj, "za všechno si můžeš sám!" - aniž by to tušila, ta věta ho uvrhla do vzpomínky a jemu před obličejem probleskla jeho zrzavá expřítelkyně. Vykulil překvapeně oči a Nymfa ho vší silou nakopla do varlat. Pustil Nymfu na zem a padl na kolena. Obličej se mu proměnil v bolestný škleb. Nymfa se ošklivě uhodila, ale nehodlala ztratit ani vteřinu. Rychle se postavila a jala se dát na útěk. Jeho stín se prodloužil ona uslyšela, jak vstává.
"Kampak." řekl klidně. Nymfu ten ledový klid v jeho hlase vyděsil. Letmo otočila hlavou.
Pán na ni mířil pistolí.

Dotáhl ji do svého bytu a zamkl dveře. Pistoli odložil na kuchyňskou linku a pak jí stlačil paži za zády, až v ní cítila křeč.
"Jdi do postele." řekl chladně a ona věděla, že tentokrát nebude paní situace. Přestože sex milovala a potřebovala ho, přála si být kdekoliv jinde, než právě zde. Strčil do ní a ona klopýtla, polovinou těla dopadla na postel, zatímco nohy měla stále na zemi. Pán se spokojeně usmál.
"Hm, takhle mě to nenapadlo, ale taky dobrý." přišel k ní. Slyšela, jak si rozepíná poklopec a stahuje kalhoty. Klekl si za ní, rukou jí zatlačil hlavu hluboko do matrace. Cítila zatuchlý pach piva, tabáku a potu. Nemohla se nadechnout. Snažila se hlavu zvednout a dostat do sebe trochu vzduchu, ale on ji pevně držel. Zasténala a on se rozhodl, že její trest může začit.
Ucítila nezměrnou bolest a začala křičet. Věděla, že ji nikdo neuslyší, a tak tiše plakala a doufala, že se co nejdřív utopí ve vlastních slzách. Cítila, jak ji mlátí a její tělo začalo po mnoha úderech ztrácet citlivost. Nevěděla, jak dlouho to trvá, ale připadalo jí to, jak kdyby se ocitla v pekle a navždy trpěla za svá provinění. Najednou bolest přestala a ona se konečně mohla pořádně nadechnout. Bohužel nebyla mrtvá. Pořád tam byl. Vzal ji a položil ji na záda na postel. Konečně mohla zase vidět na své tělo a ten pohled ji vyděsil - bylo téměř všude poseté modřinami a on si své dílo spokojeně prohlížel. Nymfa začala zase plakat.
"Copak, ty bys chtěla ještě?" zašeptal nežně a pak ho do ní tvrdě vrazil. Peklo začalo nanovo a Nymfa zavřela oči. Hnusil se jí víc, než všechno zlé na světě dohromady. Po několika hodinách neustálého trýznění padla do bezvědomí. Pánovi to v ničem nebránilo.

"Hej, hej ty." slyšela Nymfa ženský hlas.
Otevřela oči. Krom temnoty spatřila jasný obrys ženského těla. Zaostřila.
"Kdo jsi?" zašeptala Nymfa zmateně a divila se, kde se ocitla.
"To není důležité. Důležité je, s kým jsem byla." sklopila žena zrak a její zrzavé vlasy se zaleskly.
Nymfa se vyděsila.
"Tys?"
"Ano," řekla s povzdechem zrzka a přišla k ní blíž.
"Jakto, že jsi tady?" zeptala se Nymfa, "Kde to jsme?"
"Tohle není obyčejný sen, víš? Já už jsem zemřela."
Nymfě spadla čelist.
"Já umírám?" zeptala se tiše.
Zrzka se usmála.
"Díkybohu ne, zlato. Já doplatila na svou hloupost. Nevěděla jsem, co v tom chlapovi vězí." říkala s klidem. Měla na sobě bílé šaty a kolem sebe zvláštní záři. Vypadala povzneseně.
"On tě..?"
Zrzka zvážněla a přikývla. Nymfa se zděsila.
"J-j.. jakto, že o tom nikdo neví? Jakto, že nesedí ve vězení?" vykřikla a roztřásla se.
Zrzka ji konejšivě pohladila po tváři.
"Můj případ odložili. Nemohli najít mé tělo. Nikdo o našem vztahu nevěděl, a tak jako podezřelý nepřipadal v úvahu."
"Nevěděli? Jakto?"
"Byla jsem vdaná. On to nevěděl." poznamenala zrzka tiše. Vypadala, že se stydí.
"Přišel na to?"
"Nejen na to. Žila jsem dost divokým životem." řekla zrzka a zasmála se. "Asi bychom byly kamarádky."
"Pověz mi víc! Chci ti pomoct!" zvolala Nymfa dychtivě. Zrzka se usmála a pohladila Nymfu po ramenou.
"Nejsem tu, abys mi pomáhala. Jdu pomoci tobě. Jsi v hrozné situaci, ale pořád to můžeme zvládnout. Máš někoho, kdo je pro tebe opravdu důležitý?"
"Ano, mám." řekla Nymfa a vzpomněla si na Krásku.
"Dobrá, to taky pomůže. A teď poslouchej.."

Pán si dával sprchu. Po několikahodinovém výkonu (tom nejdelším v životě!) se potřeboval trochu probrat. Nenuceně si pískal a smýval ze sebe napěněné mýdlo. Nymfa zatím ležela na zemi v podivné poloze a z odřených kolenou jí tekla krev. Pálivá bolest ji pomalu probouzela. Pomalu otevřela oči.
Její spící tělo se probralo a začalo hlasitě protestovat proti jakémukoliv pohybu. Cítila se, jako by do ní vrazilo auto. Schylovalo se k večeru - střešní okno už neposkytovalo tolik světla, aby dostatečně viděla do místnosti. Slyšela zvuk tekoucí vody a vduchu zajásala - může utéct. Pomalu vstala, bolest jí projela všemi směry a ona tiše zasténala. Zbraň byla stále na stejném místě - pomalu se vydala jejím směrem. Hned vedle zbraně ležel telefon. Rychle popadla telefon a chtěla zavolat policii, ale rychlé kroky ji zastihly zrovna, když mačkala první číslici.
"Ale ale, řekl temně, "kdopak se nám to tu probral."
Nymfa se rozklepala.
"Ty jsi tak neposlušná holka, víš to? Ale už nemám na to tě dál šukat. Na to jsi moc laciná štětka. A víš, co se s níma dělá? S těma, co už nejsou potřeba?"
Nymfa hlasitě polkla.
"Správně." potvrdil pán a vydal se směrem k ní. Chlad v jeho očích by mohl zmrazit celý svět.
"Nech toho, mám zbraň!" zakřičela Nymfa a namířila na něj jeho pistoli.
Rozesmál se. "Myslíš tenhle šunt?"
Nymfa se pokusila zmáčnout spoušť a zjistila, že nefunguje. Byla to jen rozbitá hračka pro děti a ona pochopila, že všechny její naděje už jsou dávno ztracené. Ať už ta zrzavá dívka byla kdokoliv, byl to jen výplod její fantazie.
Pán měl u sebe klíče od bytu a střešní okno se nedalo otevřít. V tomto okamžiku už byla pohřbená zaživa.
"Ach Nymfo, my jsme se spolu mohli mít TAK krásně." poznamenal. Vytáhl zpoza zad nůž a vlídně se usmál.
"Neboj, za chvilku už budeš mít všechno za sebou." řekl a v očích se mu rozsvítily plamínky.
Nymfa počítala tikání hodin. Za oknem slyšela zpívat ptáčka. Kolem projela tramvaj a ona si přála, aby s ním nikdy nevystoupila ven za svitu hvězd. TIk. TIk. TIk. Pán k ní šel blíž. Tik. TIk. TIk. Čepel nože se zaleskla. Tik. TIk. TIk.
Cítila jeho dech a ostří nože na svém krku. Slzy se jí spustily z očí, aby naposledy ochutnaly sladký vzduch.
"Poslední přání?" zeptal se výsměšně.
Nymfa si vzpomněla na Krásčiny oči, na její smích, na její radu, ať se od pána drží dál. Usmála se. Kéž bych s ní mohla strávit víc času, pomyslela si a pocítila záchvěv lásky.
"Krásko." řekla jen.

Uslyšeli hřmotný dusot. Dveře byly rozraženy a těžkooděnci se s kříkem vrhli na pána a vyrvali mu nůž. Nymfa uskočila od hluku mužů, kteří ji přišli zachránit. Snažila se zachovat si alespoň poslední kousek důstojnosti a zakrývala své odhalené tělo. Do dveři najednou vběhli další muži a jeden z nich k ní přiběhl.
"Jste v pořádku?" zeptal se jí. Změřil si ji od hlavy až k patě. "Proboha, ten vás zřídil. Na, tady." podal jí nějaké oblečení a pak ji zabalil do velké deky. Policisté pána spoutali a vedli ho ven z bytu. Najednou se přiřítila Kráska.
"Tady jsi!" plakala a pevně Nymfu objala. Nymfa se rozplakala taktéž.
"Bez ní bychom tu nebyli." řekl jeden a ukázal na Krásku. "Vzburcovala celou služebnu. Nechci ani vědět, jak by to mohlo dopadnout o pár minut dýl..."
"Ale jak?"
"Měla jsem takový vidění. Řeklo mi, že mě potřebuješ."
Nymfa Krásku letmo políbila.
"Nebude vám vadit, když to s vámi sepíšeme? Potřebujeme vědět všechno, aby u soudu dostal, co mu patři."
"Samozřejmě, ale ještě než to uděláme, musím s vámi probrat jednu věc." řekla Nymfa a zavedla policisty do koupelny.

---------------------

Když poslali pána na doživotí a smrt zrzavé dívky již byla vysvětlena, Nymfa se mohla opět vrátit k normálnímu životu.
"Opravdu to chceš?" zeptala se jí Nymfa.
"Ano, opravdu." odvětila Kráska.
Nymfa vstoupila do Krásčina bytu s několika krabicemi a obličej jí osvítila vánoční světýlka. První den spolubydlení.
"Miluju tě." řekly si navzájem a věděly, že dokud budou mít jedna druhou, v jejich životě i v těch nejtemnějších obdobích vždycky bude trocha světla.

KONEC
 


Anketa

Co mám psát víc?

Deník citlivé puberťačky 38.7% (79)
Dopisy panu X 8.3% (17)
Poezie 13.7% (28)
11:11 8.3% (17)
Příběhy 4.4% (9)
(Nejen) tramvajové romance 7.4% (15)
Záblesky romantiky 4.4% (9)
Úvahy 8.8% (18)
Témata týdne 5.9% (12)

Komentáře

1 klavesnicetuka klavesnicetuka | E-mail | Web | 28. června 2018 v 22:55 | Reagovat

to vypadá jako konec sakra:)
doufám že bude jiný příběh

2 stuprum stuprum | Web | 29. června 2018 v 3:02 | Reagovat

Zlosyn byl poražen a vlády se ujala dvojice lesbiček! :)

3 Kira Curatio Kira Curatio | Web | 29. června 2018 v 22:59 | Reagovat

[1]: Pokusím se, jakmile přijde inspirace :P

[2]: Zkrátka pohádkový konec, že :P

4 Ell-e Ell-e | E-mail | Web | 17. července 2018 v 21:55 | Reagovat

No ty.. skoro nemám slov. Nemůžu říct, že by mi to čtení dnes bylo nějak příjemný, ale hltala jsem to až do konce. Na další inspiraci se těším. :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama